نوشته‌هایی با برچسب "گلواژه های ناب زندگی"

گلواژه های ناب و پرمعنای زندگی گلواژه های ناب و پرمعنای زندگی

سازنده ترین کلمه گذشت است. آن را تمرین کن. پرمعنی ترین کلمه ما است. آن را به کار بر. عمیق ترین کلمه عشق است. به آن ارج بده. بی رحم ترین کلمه تنفر است. با آن بازی نکن. خودخواهانه ترین کلمه من است. از آن حذر کن. ناپایدارترین کلمه خشم است. آن را فرو بر. بازدارنده ترین کلمه ترس است. با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه کار است. به آن بپرداز. پوچ ترین کلمه طمع است. آن را بکش. سازنده ترین کلمه صبر است. برای داشتنش دعا کن. روشن ترین کلمه امید است. به آن امیدوار باش. ضعیف ترین کلمه حسرت است. حسرت کش نباش. تواناترین کلمه دانش است. آن را فرا گیر. محکم ترین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه