نوشته‌هایی با برچسب "خیلی قشنگه"

خیلی قشنگه اگر بدانی… خیلی قشنگه اگر بدانی…

عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر است. دوست هرکه باشد، نسخه دوم خودت است. نمی توان جلوی پیری را گرفت، اما میتوان روح جوانی داشت. هر جا که باشی دوستانت دنیای توهستند. بالا رفتن سن حتمی است، اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. خنده کوتاهترین راه بین دوستان است. عمر سالهای گذشته نیست، سالهایی است که از آن زندگی کردی. عشق زندگی را نمی چرخاند، اما انگیزه ای است برای زندگی. وقتی جایی داری که بروی یعنی خانه داری ووقتی کسی را دوست داری یعنی خانواده داری. بزرگترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است. اگر از چیزی لذت بردی دیگران را شریک ساز. زیبا ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه