نوشته‌هایی با برچسب "جملات خواندنی"

جملات خواندنی از سقراط جملات خواندنی از سقراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد. سقراط. اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس. سقراط. تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط. تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط. من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط. تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است. سقراط. از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط. شیرین‌تر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه