نوشته‌هایی با برچسب "اس ام اس جملات دکتر شریعتی"

اس ام اس جملات دکتر شریعتی اس ام اس جملات دکتر شریعتی

بگذاز تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن دکتر علی شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. چه بسیار دلهایی که می پرستند و نیکی می ورزند. و پرستش و تقوی و نیکی نیز در آنها زشت و آلوده و پلید است. و چه دلهایی که عشق می ورزند و گناه می کنند. …. و خطا و هوس و گناه در آنها زیبا و پاک و زلال است. دکتر شریعتی. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. من تو را دوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگری را و در این میان همه تنهاییم!. * * * * * * * * * * *

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه