نوشته‌هایی با برچسب "آموزش شینیون مو 2015"

آموزش شینیون مو به صورت بافت آموزش شینیون مو به صورت بافت

۱ – ابتدا موهای تان را به دو دسته تقسیم کنید. ۲ – قسمت بالایی مو را با گیره های مو جمع کردهو قسمت پایینی را طوری ببافید که دورتادور سرتان را بپوشاند. ۳ – ادامه موی بافته شده را با سنجاق لابه لای موهای تان ثابت کنید. ۴ – قسمت بالایی مو را به دو قسمت دیگر تقسیم کنید. ۵ – قسمت بالایی را داخل یک اسفنج مشکی کنید. ۶،۷،۸ – موهای بالا را به قسمت های باریکی تقسیم کنید و آنها را موهای پایین ببافید. ۹ – ادامه موهای بافته شده را با سنجاق های مشکل لابه لای موهایتان ثابت کنید. امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۸ آموزش شینیون مو – ۳۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱ آموزش شینیون مو – ۱

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۱ آموزش شینیون مو – ۱۱

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۶ آموزش شینیون مو – ۵۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۳ آموزش شینیون مو – ۲۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۲ آموزش شینیون مو – ۵۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۷۰ آموزش شینیون مو – ۷۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۷۲ آموزش شینیون مو – ۷۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۵ آموزش شینیون مو – ۶۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۳ آموزش شینیون مو – ۵۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۶ آموزش شینیون مو – ۴۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۷ آموزش شینیون مو – ۵۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۹ آموزش شینیون مو – ۵۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۱ آموزش شینیون مو – ۵۱

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۳ آموزش شینیون مو – ۱۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴ آموزش شینیون مو – ۴

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۰ آموزش شینیون مو – ۵۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۹ آموزش شینیون مو – ۲۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۰ آموزش شینیون مو – ۶۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۸ آموزش شینیون مو – ۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲ آموزش شینیون مو – ۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۳ آموزش شینیون مو – ۶۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۷ آموزش شینیون مو – ۱۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۵ آموزش شینیون مو – ۲۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه