یک نکته از دکتر علی شریعتی(۵)

انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند.

یکنکتهدکترعلیشریعتی(۵)


مطالب بيشتر در اين مورد

داستان زیبای دعای مادر

دکتر سلامت پاسخ می دهد: نکاتی مهم راجع به شستشوی مو

یک نکته از دکتر علی شریعتی(۴)

دکتر افشار «ساختمان پزشکان» از رویارویی با مختار می‌گوید

زانویم خالی می‌کند، دکتر!کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه