پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده

ساخت سریال قورباغه و قناری به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده ظهر روز دوشنبه با حضور سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا در لوکیشن این سریال در جاده مخصوص کرج و کارخانه ارج کلید خورد

 

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 1

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 2

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 3

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 4

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 5

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 6

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 7

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 8

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 9

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 10

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 11

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 12

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 13

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 14

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 15

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 16

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 17

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 18

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 19

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 20

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 21

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 22

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 23

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 24

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 25

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 26

 

پشت صحنه سریال جدید مهدی فخیم زاده - تصویر 27

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه