نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد

سیروس مقدم در تازه ترین مصاحبه خود عنوان کرد دیگر ساخت سریال پایتخت را ادامه نخواهد داد.

 

نشست خبری عوامل پایتخت / سریال پایتخت 4 ساخته نخواهد شد - تصویر 9

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه