قطعات عاشقانه(۱۳)

قلبـَــم را مومیایـی خواهـَــم کرد ؛

تا از عِشـق ابدیتـی بـِسازَم

کــِ در تاریـخ ، ماندگـار شـَوی

اینطور نمیشود

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد

غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..

اشک هایم را روی نامه ای عاشقانه ،

با قطره چکان جعل می کردم !

خاطرم آمد …

شاید دلتنگ خنده هایم باشی .

ببخش اگر این روز ها

عشق با گریستن اثبات می شود !!!

یـــــــــــــــــک فــــــنـــــــجان بـــــــــــــــــــاران ؛

با طـــــــــعـــــــم خـــــــــــــاطـــــــــ ــره . .

لــــطفا. . . .

حـرفی نـدارم …

مـن حـاضـرم حـتی جـانم بـه لبـم رسـد …!

اگـر جـانم تـو بـاشی …

بی تو

روزگارم را سیاهی ول نمی کند

موی سرم را

……

سپیدی

بگذار که ماهت باشم

حتی

در محال !

قطعاتعاشقانه(۱۳)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه