جنگجویان فضایی

نمایشگاه هنرهای سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین برگزار شده که در نوع خود بی نظیر است.در این نمایشگاه این امکان بوجود آمده تا با نقاشی های سه بعدی عکس بگیرید. عکسها خیلی جالب و ابتکاری هستند.

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس

نقاشی های سه بعدی در شهر هانگ ژوی چین+عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه