توصیه های دینی درباره فرزند زیبا وباهوش داشتن


دستورات مربوط به صاحب فرزند زیبا و باهوش شدن ؛مطلبی که در هیچ کتاب پزشکی و دینی هیچ دینی وجود ندارد غیر از اسلام! 

توصیه های دینی درباره فرزند زیبا وباهوش داشتن

 

در زمان حاملگی و در 3یا 4 ماهگی به سیب قرمز سوره یوسف بخوانید و فوت کنید و به همسر خویش بخورانید تا فرزندی نیکو و زیبا نصیبتان شود. 

کاسنی بخورید تا خون شما زیادتر گردد فرزند زیبایی از شما بوجود آید. 

توصیه های دینی درباره فرزند زیبا وباهوش داشتن


الف ) خوردن گلابی توسط پدر ، سبب زیبایی فرزند می شود . 
ب) به زنان باردار گلابی بدهید که فرزندان را نیکو و زیبا می کند . 
پ) به زنان باردار گلابی بدهید که اخلاق فرزندانتان را نیکو می کند . 
ت) خوردن گلابی مایه قوت قلب ، پاکی معده ، صفای دل ، دلیری و زیبایی بچه می شود . 
ث) گلابی قلب را جلا می دهد و دردهای درون را به اذن حق شفا می بخشد. 


در کتاب کافی از امام صادق (ع) نقل شده : ایشان در حالی که به کودکی زیبا می نگریست فرمود : باید پدر این پسر بچه ، گلابی خورده باشد.
همچنین روایت شده است که پیامبر (ع) گلابی اش را تکه کرد و به جعفر بن ابی طلالب داد و به او فرمود : بخور ! همانا گلابی رنگ را جلا می دهد و فرزند را نیکو می گرداند .

 

توصیه های دینی درباره فرزند زیبا وباهوش داشتن

 
خوردن کاسنی باعث زیبایی فرزند و ازدیاد در پسر آوردن می شود .

همچنین مرد میتواند در نیمه هر ماه عربی که ماه بدر است بر شکم همسر حامله اش سوره یوسف را بخواند تا ان شاءا.. فرزندش مانند بدر شود!!!!!!!! 

خوردن کندر توسط زن باردار باعث زیادی عقل بچه ، باهوش ، پاکدل ، دانا و شجاع شدن پسر و خوشخو و نیکو شدن دختر می شود .. 
در حدیثی آمده است : به زنان حامله کندر بخورانید ، بدرستی که طفل در شکم مادر کندر غذای او می شود ، دلش محکم و تحملش زیاد می شود. 
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه