با انواع مختلف عشق آشنا هستید؟

انواع مختلف عشق:از دیرباز بشر به پدیده عشق علاقمند بوده است. اما تا امروز تعریف دقیق و فراگیری از عشق که بتواند همه را قانع سازد ارائه نگردیده است. برخی معتقدند که به‌طور غریزی عشق را می‌شناسند، بنابراین، اصلاً زحمت تعریف کردن آن را به خود نمی‌دهند. اما در سال‌های اخیر، دانشمندان تحقیقات گسترده‌ای درباره عشق صورت داده و به یافته‌های بسیار جالبی نیز دست یافته‌اند. از جمله آنها می‌توان به فرضیة "مثلث عشق" اشاره کرد. این فرضیه عشق را به ۳ مؤلفه تقسیم‌بندی می‌کند: صمیمیت، تعهد، و شهوت (هوس).

 انواع مختلف عشق

انواع مختلف عشق

همچنین، به واسطه آزمایشات گوناگون، تفاوت‌های ابراز عشق در دو جنس مرد و زن مشخص گردیده است. برای مثال، مشخص شده است که زنان در عشق به دوستی و منافع مشترک بیشتر بهاء می‌دهند و بیشتر از مردها از حسادت رنج برده و وابستگی بیشتری به فرد مقابل خود پیدا می‌کنند. در زیر به سبک‌های مختلف عشق اشاره گردیده است:

 

۱. اروس (Eros): عشق شهوانی؛ عشق به زیبایی؛ فاقد منطق؛ عشق فیزیکی که به‌واسطة جذابیت و کشش‌های جسمانی و یا ابراز آن به‌طور فیزیکی نمایان می‌گردد؛ همان عشق در نگاه اول؛ با شدّت آغاز شده و به‌سرعت فروکش می‌کند.

 

 انواع مختلف عشق

 

۲. لودوس (Ludus): عشق تفننی؛ این عشق بیشتر متعلق به دوران نوجوانی می‌باشد؛ عشق‌های رمانتیک زودگذر؛ لودوس ابراز ظاهری عشق می‌باشد؛ کثرت‌گرا نسبت به شریک عشقی؛ به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمی‌گرداند؛ رابطة درازمدت بعید به‌نظر می‌رسد.

 

 انواع مختلف عشق

 

۳. فیلو (Philo): عشق برادرانه؛ عشقی که مبتنی بر پیوند مشترک می‌باشد؛ عشقی که بر پایة وحدت و همکاری بوده و هدف آن دستیابی به منافع مشترک می‌باشد.

 

 انواع مختلف عشق

 

۴. استورگ (Storge): عشق دوستانه؛ وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع متقابل؛ در این عشق هم‌نشینی و هم‌دمی بیشتر نمایان می‌باشد؛ صمیمانه و متعهد؛ رابطه درازمدت است؛ پایدار و بادوام؛ فقدان شهوت.

 

 انواع مختلف عشق

 

۵. پراگما (Pragma): عشق منطقی؛ این مختص افرادی است که نگران این موضوع هستند که آیا فرد مقابلشان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندان‌شان خواهند شد؟ عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک می‌باشد؛ پای‌بند به اصول منطق و خردگرا؛ هم‌بستگی برای اهداف و منافع مشترک.

 

 انواع مختلف عشق

 

۶. مانیا (Mania): عشق افراطی؛ انحصارطلب؛ وابسته و حسادت‌برانگیز؛ شیفتگی شدید به معشوق؛ اغلب فاقد عزت‌نفس؛ عدم رضایت از رابطه؛ مانند وسوسه می‌ماند و می‌تواند به احساسات مبالغه‌آمیز و افراطی منجر گردد؛ عشق دردسرساز؛ عشق وسواس‌گونه.

 

 انواع مختلف عشق

 

۷. اگیپ (Agape): عشق الهی؛ عشق فداکارانه و از خودگذشته؛ عشق نوع‌دوستانه (تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشم‌داشت)؛ عشق گران‌قدر.

پژوهش‌ها حاکی از آن می‌باشند که زنان بیشتر به عشق از نوع پراگما، استورگ، و مانیا و مردان به لودوس و اروس گرایش دارند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه