انتقاد جنسی از شریک زندگیتان

انتقاد را بسنجيد، ابتدا ببينيد كه آيا منظور او را به خوبي درك كرده ايد و آيا پيام آن را تشخيص مي دهيد؟ و به اين منظور، همة ذكاوت و درك خود را به كار اندازيد . از همسرتان بپرسيد كه منظورش از گفتن آن حرف ها يا انجام آن كارها چه بوده است. هيچ وقت فرض نكنيد كه منظور او را مي دانيد، در صورت لزوم، دريافت خود را از انتقاد مطرح شده تكرار كنيد.

 

انتقاد جنسی


پيش از آن كه شتاب زده در مورد مفهوم انتقاد نتيجه گيري كنيد، آن را تفسير كنيد،  : "در اين مورد بيشتر برايم توضيح بده"   

مقصود اصلی همسرتان از بيان انتقاد را با چنين جملاتي بپرسيد: "میتوانی موضوع را بیشتر باز کنی؟"
 "دلم مي خواست مي دانستم اين انتقاد چه احساسي در تو ایجاد میکند"

  اگر انتقاد حالت كلي دارد، مثل "روابط زناشویی دارد کسل کننده میشود " ازاو بخواهيد كه بگويد از چه چيز مشخصي شكايت دارد، و پيشنهادش براي تغيير چيست؟به همسرتان پيشنهاد كنيد كه نياز و خواسته هايش را به طور مشخص بيان كند.


"تو بعد از عشق ورزی مهربان نیستی ,من در این موقع به توجه بیشتری نیاز دارم دلم میخواهد در این موقع مدتی بغلم کنی "
براي اين كه انتقادي را به شكل سازنده بپذيريد ، بايد انگيزه  ، همسرتان را از گفتن آن انتقاد بدانيد.

هر قدر هم كه رنجيده باشيد و يا   در آن لحظه حالت دفاع به خود گرفته باشيد، فراموش نكنيد كه بايد هر چه زودتر علت انتقاد را پيد ا كنيد .

باز هم بايد سوالاتي مطرح كنيد:


« آيا اين حرف را براي اين گفتي كه مرا ناراحت كني؟ يا براي اين كه خودت ناراحت بودي ؟ »


"آيا انتقاد تو واكنشي بود به حرفي كه من زدم، يا كاري كه كردم باعث شد ، ناراحت شوي و  احساس سر خوردگی کنی "

"آيا اين انتقاد را مدت هاست در سرت مي پروراني؟ اگر اين طور است چرا حالا آن را بروز دادي. چه اتفاقي افتاد كه سبب شد آن را بگويي ؟"


"فكر مي كني انجام چيزي كه از آن انتقاد مي كني، واقعاً در كنترل من است ، و موردي است كه میتوانم تغییرش بدهم ؟ "


سعي كنيد، انتقاد كننده را به جست وجوي انگيزه هاي ناخودآگاه  خويش ترغيب كنيد.


اعتماد، مهم ترين عامل در پذيرش يك انتقاد سازنده است. به عبارت ديگر اگر حرف همسرتان نسنجيده يا حتي غير منصفانه هم باشد، باور داشته باشيد كه او صميمانه براي حفظ رابطه اش با شما تلاش مي كند.

انتقاد جنسی

در بسياري از موارد اعتماد ناديده گرفته مي شود، زيرا طرفين از تأثير عاطفي انتقاد جنسي آگاهي ندارند. در يكي از جلسات مشاوره، پزشك از زني پرسيد، اظهار نارضايتي شوهرش چه احساسي در  او بر انگیخت ؟ زن گفت : "عصباني شدم و احساس حقارت كردم"

پزشک یاد آوری کرد: 
"اما عصبانيت و احساس حقارت كه فقط دو بر چسب هستند و چه بسا اصلا  جنبه واقعي نداشته باشند. واكنش عاطفي شما چه بود"


زن جواب داد « گمان مي كنم گريه را سردادم. احساس مي كردم كه نفسم تنگ شده »


پزشک به طرف شوهر برگشت و گفت :"آيا عمد اً آن حرف ها را زدي كه همسرت را ناراحت كني ؟"
شوهر بی درنگ جواب داد:" نه، به خدا! نه، نمي خواستم ناراحتش كنم، من واقعاً دوستش دارم " 

انتقاد جنسی از شریک زندگیتان


بدون اعتماد و تفاهم متقابل، روند انتقاد مي تواند به شرطي شدن انتقاد جنسي منفي منتهي شود .


پزشك ديگري حكايت زن و شوهري را تعريف مي كرد كه زندگي جنسي لذت بخش آنها به سردي
گراييد؛ زيرا هر دوي آنها نسبت به انتقادات طرف مقابل، (اعم از واقعي يا واهي) واكنش بدي نشان مي دادند:


"هر بار كه يكي از آنها مي رنجيد، دفعة بعد با رد كردن پيشنهاد طرف مقابل از او انتقام مي گرفت . پس از ��ندي، اختلافات آنها به حوزه روابط جنسي نيز سرايت كرد و روابط جنسي آنها كه زماني از حالت فعالي برخوردار بود محدود و متوقف شد.

آنها به جاي آن كه صادقانه به بيان رنجش هاي خود بپردازند، باخودداري از برقراري رابطة جنسي، ناراحتي خود را ابراز مي كردند .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه